Ceník 1.1.2020

 1. Výjezd vozu
 2. Práce technika
 3. Pravidelný servis plyn a elektro zařízení do 25 KW
 4. Pravidelný servis plyn a elektro zažízení nad 25 KW
 5. Měření Co e spalinách
 6. Práce po 17 hod. (pokud jsou technici ve službě)
 7. Práce so-ne (pokud jsou technici ve službě)
 8. Uvedení elektro kotle do provozu 
 9. Uvedení plynového kotle do provozu 
 10. Měření Co ve spalinách a v prostoru včetně protokolu.
 11. Doprava po Praze
 12. Doprava za Prahu
 13. Servis plyn zařízení od 1.4 do 1.8 při realizaci více kotlů .
 14. Zrušení objednané zakázky 24 hodin předem a méně. 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hodinová sazba je účtována vždy za každou započatou hodinu.

Naše společnost nezajištuje havarijní službu .

Zakázky přijímáme Pondělí-Pátek od 8 hod - 17 hod.

U starších kotlu muže dojít k nechtěnému poškození součástek z důvodu křehkosti materiálů , která je způsobená dlouhodobým vlivem teplot . Tyto součástky si následně hradí zákazník .Na námi dodaný materiál je standartní záruka a řeší naše firma . Na dodaný materiál jako subdodávkou si řeší zákazník sám . 

 

 

 • 800,-Kč
 • 1000,-Kč/hod
 • 1200,-Kč/Ks
 • 30,-Kč/KW
 • 600,-Kč
 • +50%
 • +100%
 • od  2000,- Kč
 • od  3000,- Kč 
 • 900,-Kč/ks
 • Zdarma
 • 15 kč/km
 • 1000 Kč
 • 500,-Kč

Ceník 1.1.2020

 1. Výjezd vozu - 800Kč
 2. Práce technika - 1000Kč/hod
 3. Pravidelný servis plyn + elektro. zařízení do 25 KW - 1200 Kč/ks
 4. Pravidelný servis plyn + elektro. zažízení nad 25 KW - 30 Kč/Kw
 5. Měření Co ve spalinách - 600 Kč/ks
 6. Práce po 17 hod. (pokud jsou technici ve službě) - + 50%
 7. Práce so-ne (pokud jsou technici ve službě) - + 100%
 8. Uvedení elektro  kotle do provozu   - od 2000 Kč/ks
 9. Uvedení plynového kotle do provozu  - od 3000 Kč/ks
 10. Měření Co ve spalinách a v prostoru včetně protokolu.- 900 Kč/ks
 11. Doprava po Praze - zdarma
 12. Doprava za Prahu - 15Kč/km
 13. Servis plyn zařízení od 1.4 do 1.8 - 1000 Kč/ks a při odběru více kotlů na jednou .
 14. Zrušení objednané zakázky 24 hodin předem a méně . - 500,-Kč

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hodinová sazba je účtována vždy za každou započatou hodinu.

Naše společnost nezajištuje havarijní službu .

Zakázky přijímáme Pondělí-Pátek od 8 hod - 17 hod.

U starších kotlu muže dojít k nechtěnému poškození součástek z důvodu křehkosti materiálů , která je způsobená dlouhodobým vlivem teplot . Tyto součástky si následně hradí zákazník . Na námi dodaný materiál je standartní záruka a řeší naše firma . Na dodaný materiál jako subdodávkou si řeší zákazník sám .